Halep Keçisi yetiştiriciliği
Halep Keçisi satışları tıklayınız>>>

Kıl Keçisi Yetiştriciliği.
Keçilerin Kralı , Kıl Keçisidir.
tıklayınız>>>

Saanen Keçisi yetiştiriciliği
Saanen Keçisi satışları tıklayınız>>>

Kilis Keçisi

Kilis keçisi Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz Bölgesinde yaygın yetiştiriçiliği yapılmaktadır.Bu Bölgelere geçmişte halep keçisi getirilmiş ve ve bölgedeki kıl keçileriyle melezleme yapılmıştır.Bu melez keçilerin kendi aralarında yetiştirilmesi sonucu kilis keçileri meydana gelmiştir.Kilis keçileri küçük guruplar halinde aile işletmelerinde yetiştirilmektedir.Son yıllarda büyük Kilis Keçisi sürüleri kurulmaktadır.

www.kiliskecisi.org

Kilis keçisi hayvanbilgisi;1990 yılında Kilis Keçilerinin tahmini rakamları 60-70 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir.Kilis keçisi yetiştiriçili son yıllarda keçi yetiştiriçilerinin tartıştığı bir konu olmuştur.Kilis keçisi fiyatlarında bir artış gözlenmektedir.Kilis keçisi süt verim değerleri keçi sahibini mutlu etmektedir.Satılık kilis keçileri için firmamızı arayabilirsiniz.Kilis keçisi satışlarımız vardır.Kilis keçisi yetiştiriçiliği genelde otlaklarda konar göcer kültürüyle yaplmaktadır.Kilis keçisi süt verimi kg olarak yetiştiriçisini zarara uğratmamaktadır.Kilis keçisi beslenmesi suni mera flora k,flora s yem bitkileri,caramba mix ve caramba kaba yemle mükembel bir sonuç elde edilir.

www.kilis-kecisi.net

Kilis Keçisi Özellikleri 

 Kilis süt keçileri genellikle siyah renklidir.Kahverengi,gri, ve hatta alaça olanlarına da az da olsa rastlanır.

 

Kilis Keçisinin teke ve keçileri genellikle boynuzludur.Kulakları uzun ve sarkıktır.Ayrıca Kilis Keçilerinde kısa dürük kulaklı olanlara da rastlanır.Vucut kılları düz ve uzundur.Kıl keçisi genotipi taşıdıklarından diğer süt keçilerine göre daha dayanıklıdırlar.Ayrıca sütcü Halep Keçisi genotipi taşıdığından Kıl Keçilerine göre daha narin,ince yapılıdır.

    Kilis Keçisi orta cüsseli  bir keçidir,ortalama cidago yüksekliği anaç keçilerde 54-55 cm kadardır.

 

 Kilis Keçisi'nin    Verim Özellikleri

     Kilis Keçisi sütcü bir ırktır.Süt keçiciliği yapan yetiştiriçiler tarafından büyük rağbet görmektedir.Kilis Keçi Irkına ayit yetişkin keçilerde verim özellikleri aşağıdaki gibidir

      Canlı Ağırlık                                      45-65 kg 

      Erkeklerde Canlı Ağırlık                        60 - 90 kg

      Laktasyon Süt Verimi                           350 - 500 kg

      Laktasyon süresi                                220 -260 gün

      Sütte Yağ Oranı                                 % 4.3 - 4.7

      Kıl Verimi                                           0.5 - 0.6 kg

      İkiz Doğum Oranı                               % 60 - 80

Kilis Keçileri iyi bakım besleme koşullarında yukardaki tablodaki verim değerlerinin çok üstünde daha yüksek verimlere ulaşmaktadır.

 www.kiliskecileri.org

 

Kilis keçisi hakkında bilgi olarak;
Kilis Keçileri her türlü iklim koşulların iyi uyabilen, ekstansif ve entansif koşullarda, küçük aile işletmeleri halinde veya sürüler halinde yetiştirilebilen, sağlam vücut yapılı, uzun yürüyüş yetenekli süt ve döl verimi yüksek bir keçi ırkıdır.

 www.kiliskecisi.biz  

 

 Kilis keçileri anız tarlalarında rahatlıkla zorlanmadan otlaya bilirler.Yazın Çukurova(Adana) da 10 binlerce kilis keçileri anız tarlalarında boy gösterir.Süt toplayan mandıracılar kilis keçi sürülerini, takip ederler.Bu dönemde satılık kilis keçileri arayan keçi yetiştiriçileri Adana'ya akın ederler.

 www.kilis-kecisi.com

Kiliskeçisi Türkiye yerli keçi ırkları içerisinde süt verimi yönünden Halep Keçilerinden sonra 2. sırada gelir.Saanen Keçisinden ise daha çok süt verir.

Kilis keçilerinde vücut çok uzun ve genellikle siyah renkli kıllarla kaplıdır. Kulaklar çok uzun, geniş ve sarkıktır. Kilis keçileri genellikle boynuzludur. Ancak boynuzsuz hayvanlar erkek ve dişide de bulunmaktadır. Meme iyi gelişmiş olup iki bacak arasında öne doğru uzanmaktadır.Kilis Keçisinde oğlak kayıpları çok azdır.Kilis süt keçileri,hastalıklara karşı direncli sağlam yapılı keçilerdir.

 www.kiliskecisi.gen.tr

Kilis Keçileri zayıf mera ve anız tarlalarında beslenme yeteneği olan kanaatkar bir keçi ırkıdır.Yedikleri ot ve çalıları ete süte cevirmede maharetli seçkin bir keçi ırkıdır.

 www.kiliskecileri.info

 

     Kilis Keçisi Kıl Keçisi genotipi taşıdığından sütteki yağ oranı diğer keçi ırklarından daha yüksektir.Mandıracılar,dondurma üretiçileri ve bebek maması üretiçileri tarafından sütleri tercih edilmektedir.Maraş dondurmasının lezzeti,Kilis Keçileri ve Halep Keçileri(Şami Keçileri) nin leziz sütleriyle meydana gelmektedir.

 

 

 

 Kilis Keçisi uzun kulaklı veya kısa dürük kulaklı olabilir.Çok uysal bir keçi ırkımızdır.Koyunlarla iyi anlaşırlar.Kilis Keçileri genelde koyunlarla beraber beslenir.

Bu güne kadar süt keçileri Kilis konusunda verim artırıcı bir seleksiyon çalışmasının yapılmaması çok üzüçüdür.Bildiğim kadarıyla bu gün hiç bir T.İ.G.E.M ve üniversite çiftliklerinde kimse Kilis Keçisi yetiştirmeyi akıl edememiştir.Beyhude yere ecnebi keçileriyle zaman kaybedilmektedir.Kilis Keçileri kendilerine sahip çıkacak araştırmacı bilim adamları beklemektedir.

 

 

                           Kilis Keçisi Birinci Oldu

                                           

Avrupa Bölgesi Genetik Kaynakları Odak Noktası (ERFP-European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources) tarafından her yıl Avrupa ve diğer ülkeler arasında düzenlenen Uluslararası Gen Kaynakları fotoğraf yarışmasına (AnGR Photo Contest of 2008), Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Dairesi Başkanlığı, Kilis Keçisi, Sakız ve Kangal Akkaraman koyunlarına ait 3 resimle katılmış ve Kilis keçisi 109 oy alarak birinci seçilmiştir. Birincilik ödülü 23 Ağustos 2008 tarihinde Avrupa Zootekni federasyonunun 59 toplantısının yapılacağı Vilnius-Litvanyada verilecektir.

 

WINNER COUNTRIES of AnGR PHOTO CONTEST 2008

CEE/CAC region

Other Countries of the world

I Place

TURKEY

CHINA

Photo 12: Kilis Goat

Photo 7: Guizhou Yellow Cattle

II Place

AZERBAIJAN

RWANDA

Photo 9: Karabakh sheep

Photo 3: Ankole Cattle and East African Goat

III Place

MOLDOVA

NETHERLANDS

Photo 24: Tigai sheep Elita Alexanderfeld

Photo 6: Dutch Draught Horse

 

FAVORITE PHOTO of AnGR&Us

BELARUS

Sender: Ivan Kyssa

Photo title: “Kiss of love” – Simmental

 

CEE/CAC Region

#

RATING

BREED NAME

COUNRY

SENDER

1

6

Grey cattle of Turkey

Turkey

M.Ihsan Soysal

2

5

Grey cattle of Turkey

3

13

Lithuanian ash-grey cattle

Lithuania

Ruta Sveistiene

4

11

The mares of the Lithuanian Heavy Drought breed

Vidmantas Isoda

5

7

Istrian cattle

Croatia

Ante Ivankovic

6

4

Litoral-dinaric donkey

7

33

Balbas sheep breed

Azerbaijan

Fakhrat Eminov

8

36

Karabakh horse

9

44

Karabakh sheep

10

36

Kangal Akkaraman

Turkey

Onder Sozen

11

42

Sakız Sheep

12

109

Kilis Goat 

13

4

Brown Swiss

Belarus

Ivan Kyssa

14

16

Estonian Native horse

Estonia

Ago Ruus

15

2

Estonian Whitehead sheep

Haldja Viinalass

16

9

Sjenicka sheep breed

Montenegro

Bozidarka Markovic

17

5

Pivska sheep breed

18

4

Domestic grey donkey

19

3

Tyan-Shan Semi-fine-wooled sheep

Kyrgyzstan

Rysbek Apasov and A. Ajybekov 

20

3

Flock of the Tyan-Shan Semi-fine-wooled sheep

21

3

Tyan-Shan Semi-fine-wooled sheep

22

13

Moldova Karakuli sheep

Moldova

Vladimir Radionov

23

14

Moldova Tigai sheep

24

17

Moldova Tigai sheep Elita Alexanderfeld

Other Countries of the World

#

RATING

BREED NAME

COUNRY

SENDER

1

6

Sahiwal Calf

Pakistan

Tanveer Ahmad

2

3

Niliravi Calf

3

10

Ankole cattle and East African goat

Rwanda

Otto Vianney Muhinda

4

6

Groningen White Headed cattle

Netherlands

Rita Hoving

5

6

Dutch Draught horse

6

8

Dutch Draught horse

7

58

Guizhou Yellow Cattle

China

Yang Hongjie

8

6

Nguni Breed

South Africa

Keith Ramsay

* For more information about breed description please get in contact with country representatives

 

 

 

1) Koruma amaçlı desteklenen ırklar; yerli koyun ırklarımızdan Kıvırcık, Sakız, Gökçeada, Karagül, Herik, Hemşin, Çine Çaparı, Dağlıç, Tuj ve Norduz koyunları; keçi ırklarımızdan Ankara Keçisi, Kilis ve Honamlı keçileri; sığır ırklarımızdan Yerli Kara, Boz Irk, Doğu Anadolu Kırmızısı, Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı), Yerli Güney Sarısı, Zavot; manda ırklarımızdan Anadolu Mandası yetiştiricilerine hayvan başına ve arı ırklarımızdan Kafkas Arısı yetiştiricilerine her koloni için ödenir. Koruma amaçlı destekleme miktarı; yerli koyun ve keçi ırklarımızda her ırk için 200 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 2400 başı; yerli sığır ve manda ırklarımızda her ırk için 150 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 1250 başı; Kafkas Arı Irkı için de 8000 koloniyi geçmeyecektir. Kafkas Arı Irkında en az 20 ve üzeri koloniye sahip ve Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı yetiştiriciler desteklenir.


2) Geliştirme amaçlı desteklenen ırklar; yerli koyun ırklarımızdan Akkaraman, Morkaraman, İvesi, Anadolu Merinosu, Karacabey Merinosu, Karayaka, Karya (Sakız x Kıvırcık), Kangal Akkaraman, Pırlak (Dağlıç Melezleri), Hemşin, Kıvırcık, Dağlıç ile yerli keçi ırklarımızdan Ankara Keçisi, Kıl Keçisi ve Kilis keçisi yetiştiricilerine hayvan başına ödenir. Geliştirme amaçlı destekleme miktarı; Akkaraman, Morkaraman, İvesi, Anadolu Merinosu, Karacabey Merinosu, Karayaka, Karya, Kangal Akkaraman, Pırlak, Hemşin, Kıvırcık, Dağlıç koyunları ile Ankara Keçisi, Kıl Keçisi ve Kilis keçi ırklarımızda her bir ırk için 6.300 başı (Karya koyun tipinde 12.600 başı) ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 100.800 başı geçmeyecektir. Damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 1,5 ve üzeri yaşta olmak üzere, her bir çiftçi sürüsünde koç/teke altı koyun/keçi sayısı 80 baş ve üzeri olacaktır. Bakanlar Kurulu Kararı ile o yıl için belirlenen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Çiftçi ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısı; doğum, satın alma gibi nedenlerle arttığında bu hayvanlara her ne suretle olursa olsun ek bir ödeme yapılmayacaktır

 

 

 

Kilis Keçisi Resimleri,Kilis Keçisi Yetiştiriçilerine Ayit Resimler

Facebookta Paylaş