Halep Keçisi yetiştiriciliği
Halep Keçisi satışları tıklayınız>>>

Kıl Keçisi Yetiştriciliği.
Keçilerin Kralı , Kıl Keçisidir.
tıklayınız>>>

Saanen Keçisi yetiştiriciliği
Saanen Keçisi satışları tıklayınız>>>

Hayvan Pancarı

Hayvan Pancarı Yetiştiriçiliği:Hayvan pancarı yumrulu bir yem bitkisidir.Hayvan pancarı ve yem şalgamı birbirinden farlı yem bitkileridir.Yem şalgamı şekersiz,hayvan pancarı şekerli bir kaba yem bitkisidir.
Hayvan pancarının latince ismi :Beta vulgaris var. rapacea .

 


Yem Bitkisi Özellikleri

 İki Yıllıktır.
İlk yılda yumru oluşumunu tamamlar.İkinci yıl çiçek açarak tohum hasat verir.
 Sulu ve lezzetli bir kaba yemdir
•Brıgadıer varyetesinde şeker oranı bir miktar daha yüksek olduğu için lezzetliliği daha fazladır

Hayvan Pancarı Ziraatı
Sıcaklığın az olduğu, nemli iklimleri tercih etmektedir. 
Derin humuslu, tınlı, kumlu-tınlı topraklarda da yetişmektedir.
 Bol humus içeren kumlu topraklar da hayvan pancarı tarımına elverişlidir. 
Taban suyunun 1 m’den yukarıda olması yetiştiriciliği açısından elverişli olmaktadır.
 Ağır topraklara ahır gübresi verilerek yumru gelişimi için uygun bir hale getirilebilir. 
Tuzlu topraklarda yetiştirilmemelidir.
 Hayvan Pancarı  Ekimi
 Sonbaharda 25-30 cm derinlikte olmak üzere birkaç kez sürülmesi lazım gelir.Ekim yapılacak tarlaya hayvan gübresi atılması hayvan pancarı verimini yükseltir ve kimyasal gübre tüketimini azaltır.
 İlkbaharda toprak fazla oturmuş veya yabancı ot yoğunluğu fazla ise tarla freze veya kültivatörle işlenmelidir. Daha sonra toprak bir veya iki defa tırmık ile işlenip, merdane ile bastırılması tavsiye edilir.

 İç bölgelerimizde Mart-Nisan aylarında, kıyı bölgelerimizde ise daha erken yapılabilir. 
Akdeniz bölgesinde sonbahar ekimlerinin daha yüksek verim elde edildiği belirlenmiştir. 
Ekimde, sıra arası 50-60 cm, sıra üzeri ise 30-35 cm olacak şekilde, 2,5-3 kg/da tohum kullanılması yeterlidir.
Hayvan Pancarı Gübreleme

 Azot ve fosfor ihtiyacı oldukça fazladır
 Ekimle birlikte saf olarak 10-15 kg/da azot, 10-15 kg/da fosfor verilmelidir. 
Azotlu gübrenin yarısı ile fosforlu gübrenin tamamı ekimle, azotlu gübrenin diğer yarısı ilk çapa yapma zamanında verilmelidir

Hayvan Pancarı Ziraatı

Pancar Çapalama
 Bitkiler 2 yapraklı hale gelince ara çapası yapılır.ve çapa imkan dahilinde erken yapılmalıdır. Yoksa yabancı otlar hayvan pancarının verimini düşürür.
  Çapalamayla   kaymak tabakası ezilir. 
Birinci çapa yüzlek olarak  2-3 cm derinlikte yapılır.
Bitki büyürken 3-4 kez çapa yapılması faydalı olur.
Fide Seyreltme
 Bitki, iki çift yaprak aşamasında seyreltme uygun olur.
Seyreltmede zamanında yapılır.
Seyreltme bitkinin 8-10 yapraklı olduğu dönemde yapıldığında zarar görür ve çok su harcanmış olacağından verim miktarında düşme olur. 
İlk çapa ile seyreltmenin aynı zamanda yapılması teklemenin daha sonra yapılması en sık uygulanan  yöntemdir 
Seyreltme işleminde her öbekde 1-2 bitki kalmalıdır.
Tekleme  aşamasında en gürbüz fideler bırakılır diğerleri sökülür. 
  Tarla Sulama
Yüksek tonajda mahsül almak için sulama lüzum eder.

 Bitkinin büyümesi için 5-6 defa sulama lüzum edebilir. 
 Tercih edilen sulama karık şeklidir.

Hayvan Pancarı Hasadı


Sonbaharda  Ekim-Kasım ayları arasında yapılmaktadır. 
 
Soğuklardan zarar görmemesi için hasat vakitlice kış gelmeden yapılır.
 Bazı pancar varyetelerinde yumrunun büyük bir bölümü toprak üstünde gelişir. Bu varyetelerde hasat kolaydır. 
Yumrunun büyük bir bölümü toprak içersinde gelişen varyetelerde ise hasat biraz zordur
Yumrular bel veya traktörle toprak içerisinden çıkarılarak hasat yapılır.
Hasat edilen yumrular  temizlenir ve yaprakları kesildikten sonra depolanır.
Hayvan pancarında yumru rengi açık sarıdan kırmızıya kadar değişkenlik gösterir 
Hayvan pancarı verimi 5-10 ton/da kadardır.


Hayvan Besleme


Sütün kalitesini olumlu etkiler
Dane yemden tasarruf sağlar.
Süt yağ ve protein oranını yükseltir
Lezzetli bir kaba yemdir. 
Hazmolabilirlik derecesi gayet iyidir (%87 – 93).
Kaba yem kuru madde de besin maddeleri oranı yüksektir. 
Birim alandan çok fazla yem bitkisi hasat edilir.
 Farklı yem bitkilerine göre daha fazla enerji sağlar. 
Yemlik hayvan pancarının yaprakları da hayvan beslemede kullanılır. 
Hayvanların mide barsak sistemini kuvvetlendirir

Hayvan Pancarı imkan dahilinde parcalanarak yedirilir.Aşırı hayvan pancarı tüketimi hayvanların böbrek ve karaciğerlerinde tahribata yol açar.O nedenle aşırı tüketimden kaçınmak gerekir.Pancarla birlikte mutlaka hayvana yeteri kadar kuru madde verilmelidir.Daha ziyade büyükbaş sığırlara ve besi tosunlarına yedirilir.Küçükbaş hayvanlara pek tavsiye edilmez.
 Süt İneği 30 – 35 kg.
 Besi Koyunu 4 – 5 kg.
 Yaşlı Besi Sığırı 40 – 50 kg.
 Gebe Koyun 2 – 2,5 kg

Hayvan Pancarı Verimi (ton/da) K. Madde Oranı % K. Madde Verimi (ton/da)

9 - 10 13 - 14 1 – 1,5

Yaprak Verimi,Protein Verimi (kg/da 1 – 1,2 88 – 90

Hayvan pancarı tohum fiyatlarını öğrenmek ve hayvan pancarı yem bitkisi tohum siparişi için telefonlarımız Torunoğlu Tohumculuk:0322 2398808 0555 9975075 0532 2664041 Adana

Hayvan pancarı tohumlarımız sertifikalıdır.Yem bitkisi kdv oranı %1 dir.Hayvan pancarına devlet desteklemesi vardır.
Holstein,montofon,simental,Jersey,yerli kara,doğu anadolu kırmızısı,güneydoğu anadolu kırmızı ,angus gebe düve ve ineği hayvan pancarıyla besleyebilirsiniz.

Halep keçisi(şam keçisi),saanen keçisi,kilis keçisi,kıl keçisi,malta keçisi(maltız),abaza keçisi,gürcü keçisi,norduz keçisi,ada keçisi,boer keçisi,honamlı keçisi,tiftik keçisi(ankara keçisi) ni hayvan pancarı yerine ryegrass,ryegrass mix,çayır mera yaz otuyla besleyiniz.

 Yem bitkisi tohum siparişi için Torunoğlu Tohumculuk:0322 2398808  0532 2664041 ADANA

 

 

 

Facebookta Paylaş