Halep Keçisi yetiştiriciliği
Halep Keçisi satışları tıklayınız>>>

Kıl Keçisi Yetiştriciliği.
Keçilerin Kralı , Kıl Keçisidir.
tıklayınız>>>

Saanen Keçisi yetiştiriciliği
Saanen Keçisi satışları tıklayınız>>>

Bilgi Bankası » Keçi Bilgi Bankası

Keçi Sütü Besin Analizi

Keçi Sütü Besin Analizi Goat's Milk In-depth Nutrient Analysis ----Keçi Sütü Derinlemesine Besin Analizi Goat's milk Keçi sütü (Note: “–” indicates data is unavailable) (Not: "-" veri kullanılamaz...

Devamı...

TARIMSAL DESTEKLER

TARIMSAL DESTEKLER   Hazırlananlar bilgi amaçlı olup, uygulamalar ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir.   ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER  •Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği•Organik Tarım ve İyi Tarım...

Devamı...

KOVULMAK İSTENEN KİM!

KOVULMAK İSTENEN KİM! Et tüketilmeyen sofralarda çocuk büyütmek Hayvansal kaynaklı gıda grubunun bir çeşidi olarak etlerin, içerdiği besin öğeleri ile insan organizmasının doku yapım ve onarımında büyük bir önem taşıdığı;...

Devamı...

Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi

Tebliğ                 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları...

Devamı...

Hayvan Sağlığı Kabini – Yönetmelik

Hayvan Sağlığı Kabini – Yönetmelik Hayvan Sağlığı Kabini Açabilecekler kakkında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliğin metnidir. Bu yönetmeliğe göre Tarım İl Müdürlüklerinden izin alınarak,...

Devamı...

Hayvancılığı Destekleme – Doğu Anadolu Bölgesinde hibe desteği

Hayvancılığı Destekleme – Doğu Anadolu Bölgesinde hibe desteği Doğu Anadolu İllerinde hayvancılığı desteklemek amacı ile çıkarılan Bakanlar Kurulu kararıdır. Bu karar doğrultusunda bahsi geçen illerde etçi ve kombine sığır ırklarına,...

Devamı...

Ev ve Süs Hayvanları Satışı – Barınma ve Eğitim Yerleri

Ev ve Süs Hayvanları Satışı – Barınma ve Eğitim Yerleri Ev ve Süs hayvanlarının satış yeri, barınma ve eğitim yerlerinin kurulması ile ilgili ruhsat, çalışma ve denetlenmeleri ile ilgili yönetmeliktir. Ev ve süs hayvanları nasıl satılmalı, ev...

Devamı...

Hayvanlarda Soykütüğü Yönetmeliği

Hayvanlarda Soykütüğü Yönetmeliği Hayvanlarda Soykütüğü ve Ön Soykütüğü Esasları ile Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik : Bu yönetmelik 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu na yönelik düzenleme için...

Devamı...

Hayvan Islah KANUNU

Hayvan Islah Kanunu 4631 SAYILI HAYVAN ISLAH KANUNUHer türlü hayvansal üretim ve bu üretimi etkili kılan faaliyetler ile yarış, müsabaka ve iş maksadıyla yetiştirilen hayvanların verimlerinin artırılması için bu kanun çıkarılmıştır. 4631...

Devamı...

Hayvanları Koruma Kanunu

Hayvanları Koruma Kanunu – 5199 Sayılı Kanun Hayvanları Koruma Kanunu 24 . 06 . 2004 tarihinde TBMM ‘ nde kabul edilmiş, 01 . 07 . 2004 tarih 25509 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu zamana kadar hayvanları korumak;  Hayvanları...

Devamı...

Suni Tohumlama Yönetmeliği

Suni Tohumlama Yönetmeliği  15 Kasım 2002 Tarih ve 24937 Sayılı Resmi Gazete  Suni Tohumlama,Tabii Tohumlama,Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam ve TanımlarAmaçMadde 1...

Devamı...

TÜRK BİLİMİNSANLARI ÇALIŞIYOR,İŞTE PROJELER

TÜRK BİLİMİNSANLARI ÇALIŞIYOR,İŞTE PROJELER 0000-00-00 00:00:00   T.C.Tarım ve Köyişleri BakanlığıTarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’ne25-28 Şubat 2008 tarihleri arasında Belek/ANTALYA Otium Hotel Zeynep’te...

Devamı...