Halep Keçisi yetiştiriciliği
Halep Keçisi satışları tıklayınız>>>

Kıl Keçisi Yetiştriciliği.
Keçilerin Kralı , Kıl Keçisidir.
tıklayınız>>>

Saanen Keçisi yetiştiriciliği
Saanen Keçisi satışları tıklayınız>>>

TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA DAİR

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26792
TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN
UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2008/10)
BİRİNCİ BÖLÜM

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARLA,KEÇİCİLİKLE İLGİLİ BÖLÜM,

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (Koyun-Keçi)
MADDE 13 – (1) Karar kapsamında, koyun yetiştiriciliğinde en az elli baş, keçi (Saanen ve Kilis Keçisi) yetiştiriciliğinde
ise en az yirmibeş baş kapasiteye sahip küçükbaş hayvan yetiştiricisi işletmelere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
(2) Koyun yetiştiriciliğinde en az elli baş, keçi (Saanen ve Kilis Keçisi) yetiştiriciliğinde ise en az yirmibeş baş kapasiteye
sahip küçükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesi kurmak isteyen yetiştiriciler ile mevcut hayvan sayılarını koyun yetiştiriciliğinde elli
baş ve üzerine, keçi (Saanen ve Kilis Keçisi) yetiştiriciliğinde ise yirmibeş baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere de, bu
konudaki hayvan alımları dahil, yatırım kredisi ve işletme kredisi kullandırılır.
(3) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için kullandırılacak olan yatırım kredileri, hayvan alımları, süt sağım ünitesi, süt
soğutma tankı ve yem hazırlama ünitesi giderlerini kapsar,
(4) Keçi yetiştiriciliğinde işletmede mevcut ve yeni alınacak keçilerin Saanen ve/veya Kilis keçisi olduklarına ilişkin
olarak Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden belge/yazı istenir.

 Resmi gazete alıntıdır.

 

Facebookta Paylaş