Halep Keçisi yetiştiriciliği
Halep Keçisi satışları tıklayınız>>>

Kıl Keçisi Yetiştriciliği.
Keçilerin Kralı , Kıl Keçisidir.
tıklayınız>>>

Saanen Keçisi yetiştiriciliği
Saanen Keçisi satışları tıklayınız>>>

Keçi tarımına giriş, dikkatli bir fizibilite ve bolca sevgi ister

Keçi tarımına giriş, dikkatli bir fizibilite ve bolca sevgi ister

14 Şubat '2013

 

KategoriTarım /

 


Keçi tarımına giriş, dikkatli bir fizibilite ve bolca sevgi ister
 

 

Son dönemde keçi yetiştiriciliğiyle ilgili yapılan gazete haberleri, keçi sütünün son dönemdeki cazibesi, sağlıklı ve organik beslenmeye gittikçe yükselerek duyulan özlem, Baltalı Deri'nin sahibi Funda Baltalı ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince'nin keçi üreticiliğine başlamaları, keçi tarımının oldukça karlı bir yatırım aracı olduğu izlenimini oluşturmaya başladı.

Fakat bu karlılık meselesi, pek de gazetelerde yazılıp çizildiği gibi basit değil. Öncelikle hayvancılığın tüm handikapları keçicilik için de geçerli. Funda Baltalı ve Ersin Özince örneğinden yola çıkacak olursak da, her 2 isim de bu işi karlı olduğundan çok, sevdiklerinden ve ilgi duyduklarından yapmaktadırlar. Keçiciliğin yıllardır yapıldığı topraklar olan İzmir ve Balıkesir bu isimlerin memleketi. Çocukluklarından beri bu havayı, o coğrafyayı ve keçiciliği gören, o havayı solumuş olan kişiler. Birisi babasının bıraktığı yerden, diğeri de hep gönlünde yattığından bu işe girdiler. Bu örneklere bakarak, salt kar gayesiyle bolca para kazanmak için bu işe girmek kesinlikle hata olur. Bu, keçiciliğin karlı olmadığı anlamına gelmez, ama ilk önce tarımı sevmek, kırsalı sevmek, köyü sevmek, hayvancılığı sevmek ve daha da önemlisi keçileri sevmek gerekir.

 Sevgi işi eksiksiz tamamsa eğer şimdi gelelim diğer gerekenlere. Öncelikle karlı bir keçi işletmesinin mümkünse Güney Marmara veya Kuzey Ege'de kurulması daha faydalı olacaktır. Bu bölgenin iklimi, yağış rejimi ve florası keçi yetiştiriciliği için oldukça uygun ortamlar sağlamaktadır. Bölgenin pazara yakınlığı da, üretilen ürünlerin pazarlamasını kolay ve ekonomik kılmaktadır. Bu bölgelerdeki bir ilçenin yakın köylerinden, ne dümdüz ovada ne de çok yüksek bir rakımda olmayan herhangi bir köyünde kurulacak olan işletme ile işe başlanılabilir. Minimum 100 keçi ile başlanması faydalı olacaktır. Alınacak keçi ırklarının tespiti çok büyük önem taşır. Son dönemde basında yer alan keçi ırkları arasındaki kıyaslama çok doğru ve sağlıklı değildir. Özellikle Saanen keçisi için söylenenlerin çoğu abartılıdır. Malta keçisi ve kırmaları bizim coğrafyamıza daha iyi adapte olmuş cinslerdir. Meme yapıları da Saanen'e göre daha büyük ve dayanıklıdır. Saf Saanen yetiştiriciliği yapmak yerine Malta-Saanen kırması bir sürü daha iyi sonuçlar verebilecektir. Halep keçileri ise daha sıcak iklimlere has bir ırk olup, yavru verimleri Saanen ve Malta keçisine göre yüksektir. İleriki zamanlarda Saanen ve Malta keçileri Halep ırkıyla belli oranlarda çiftleştirilmek suretiyle yavru veriminin artttırılması yolları aranabilir. Bölgelere göre süt ve yavru verimi değişeceğinden dolayı, yıllar içerisinde bu tip denemelerle daha verimli damızlıklar elde edilebilir. İlk başta alınan keçiler, yıllar içerisinde bu şekilde ıslah edilmeli ve verimsiz keçiler kesinlikle sürüden uzaklaştırılmalıdır. Daha yüksek süt verimi olan ve daha fazla ikiz yapma oranı bulunan dişiler sürüde tutulmalı ve sürünün verimi yıllar içerinde bu suretle arttırılmalıdır.

 100 adet keçi için, işletmenin kurulduğu köyün mutlaka geniş bir merası ve mutlaka dikkate değer bir orman varlığı olması zorunludur. Sadece kaba yem üretip ya da satın alıp, keçileri kapalı ortamda beslemek şekliyle, karlı bir üretimden bahsetmek mümkün değildir. Keçi sadece gündüz otlayan bir hayvan olup bu yönüyle koyundan ayrılır. Koyunun mera ihtiyacı bu yönüyle keçiden daha fazladır. Koyun, hem gündüz hem de gece meraya duyar. 100 adet keçi için mera ve orman şartları sağlandıktan sonra da mutlaka en az 55 dönüm işletmeye ait kaba yem üretimi yapılacak arazi gerekmektedir. Bu arazide üretilecek olan kaba yem ve saman, geceleri keçileri beslemede kullanılmalıdır. Gece yapılacak olan yemleme, süt verimini arttıracak olup, ikiz doğumların sayısını da önemli ölçüde arttıracaktır. 100 adet keçi için gerekn başabaş arazi noktası 55 dönüm işletmeye ait kaliteli kurum tarım arazidir ( Kaliteli bir kuru tarım arazisinin dönüm başı verimi  = 300-350 kg buğday veya arpa'dır ). 55 dönüm arazide yıllık ortalama 16 ton arpa, 800 balya da saman elde edilir. 800 balya saman 20 ton demektir ( 800 balya * 25 kg/balya = 20.000 kg ). 100 keçinin gecede 50 kg arpa ve 50 kg saman tükettiği varsayıldığında, gece yemlemesi için senede 18 ton arpa ve 18 ton samana ihtiyaç vardır. İşletmenin bu araziyi ekmesi için kendisine ait traktör ve ekipmana ihtiyacı vardır. Yani bu iş için öncelikle arazi ve makine alet-ekipman yatırımının yapılması birinci önceliktir. Bu yatırımın ayrıntısı şu şekildedir:

 55 dönüm arazi  = 3.500 TL/dönüm * 55 dönüm = 192.500 TL

 Köy içerinde minimum 2 dönümlük işletme arazisi = 50.000 TL

İşletme binası inşaatı = 65.000 TL

 Ahır inşaatı = 50.000 TL

 Traktör = 25.000 TL

 Makine alet-ekipman = 20.000 TL

 Sağım makinaları-yemlikler-sulama sistemleri = 15.000 TL

 100 adet keçi = 75.000 TL

 TOPLAM = 492.500 TL

 Minimum 100 keçilik bir işletme için en az 492.500 TL sermaye gerekmektedir.

 Malta-Saanen kırması keçiler günde ortama 2 kg süt vermektedir. Günde 100 keçiden toplam 200 kg süt alınmaktadır. Sütün ortalama kg fiyatı 1.2 TL'dir. Ortalama 7 ay sağılmaktadırlar.

 Sağlık giderlerine gelince, işletme ruhsatı alındığı takdirde İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri işletmeye kadar gelerek, tüm zorunlu aşıları yapmaktadırlar. Zorunlu aşılar haricindeki ciğer ağrısı aşısı gibi aşılar ise bir veterinerle anlaşılarak, isteğe bağlı olarak yaptırtılabilir. Bu yönüyle bakıldığında sağlık giderleri, çok yüksek bir maliyet oluşturmamaktadır. Genel işletme giderleriyle aynı çerçevede, oğlak gelirleriyle bu giderler karşılanabilir.

Şimdi 100 keçinin yıllık gelirine bir göz atalım:

 7 ay * 30 gün = 210 gün

 200 kg süt * 210 gün = 42.000 kg yıllık süt

 42.000 kg süt * 1,2 TL = 50.400 TL yıllık süt geliri

 ( Oğlak gelirlerinden işletme giderleri karşılanabilir, bu yönüyle 50.400 TL net kar olarak hesaplanabilir )

 492.500 TL yatırım / 50.400 TL yıllık getiri = 9,8 yıl sonra yapılan yatırım kendisini amorti edebilmektedir. Bu yönüyle bakıldığında çok da cazip bir yatırım olmadığı görülmektedir. Bir müteahhit aynı sermayeyi 2 senede amorti etmektedir. O sebepten ötürüdür ki bu işe sadece para kazanmak için değil, bu işi sevmiş olmaktan dolayı girilmesi gerekmektedir.

Alıntıdır Milliyet Blog

Etiketler:keçi yetiştiriçiliği,keçi yarımı,keçi yatırım kredisi

Facebookta Paylaş