Halep Keçisi yetiştiriciliği
Halep Keçisi satışları tıklayınız>>>

Kıl Keçisi Yetiştriciliği.
Keçilerin Kralı , Kıl Keçisidir.
tıklayınız>>>

Saanen Keçisi yetiştiriciliği
Saanen Keçisi satışları tıklayınız>>>

Çok Yıllık Yem Bitkisi Üretim Kredisi

Çok Yıllık Yem Bitkisi Üretim Kredisi

Çok Yıllık Yem Bitkisi Üretim Kredisi 

 

Genel Bilgiler

En az 10 dekar alanda ekolojik şartlara, ekim tekniklerine ve normlarına uygun olarak kaliteli kaba yem üretimi amacıyla çok yıllık yem bitkilerinden yonca, korunga ve yapay çayır mera tesisi oluşturmak isteyen üreticilerimize yatırım ve işletme kredisi ürünlerimiz sunulmaktadır.

 

Bu kapsamda kredi talebinde bulunan üreticilerimizden aşağıdaki belgelerin ibrazı istenmektedir:

 

Yapay çayır mera tesisi için üretim yapacakları ilin ekolojisine uygun olarak hazırlanan ve il müdürlüğünce onaylanmış proje,

Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda yetiştirilen yonca için ise üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşünün bulunduğu il müdürlüklerinden alınacak yazı,

Yonca ve yapay çayır mera ekilişi için en az 4 yıl, korunga ekilişi için ise en az 3 yıl süreyle tesisin bozulmayacağına dair taahhütname.

Başvuru Kanalları

Şubelerimiz  Ziraat Bankası

Etiketler:Çok Yıllık Yem Bitkisi Üretim Kredisi,yem bitkisi kredisi,

Facebookta Paylaş